Tag Archives: HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM BÁP TÍT JERSEY CITY

HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM BÁP TÍT JERSEY CITY

  HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY            Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City             Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng (201) 450-5782 / trongtran47@gmail.com        Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE             …

Read More »