Tag Archives: Hy Vọng Mới

Hy Vọng Mới

Hy Vọng Mới Ê-sai 9:1-6 “Vì có một Con Trẻ sinh cho chúng ta, tức là một Con Trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài” (câu 5). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai dự báo điều gì trong đầu chương 9? Con Trẻ …

Read More »