Tag Archives: Hy Vọng về Tương Lai

Hy Vọng về Tương Lai

Thi-thiên 126:5-6 “Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao người gieo giống lại vừa đi vừa khóc? Họ gặp những khó khăn gì? Kết quả của người gieo …

Read More »