Tag Archives: Kết Thúc Tốt Đẹp

Kết Thúc Tốt Đẹp

  Kết Thúc Tốt Đẹp Truyền-đạo 7:5-10 “Cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó” (câu 8a). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn có những lời khuyên nào về người khôn ngoan và người dại? Theo bạn, bắt đầu hay kết thúc một sự việc là quan trọng …

Read More »