Tag Archives: Khóc Với Người Khóc

Khóc Với Người Khóc

  Khóc Với Người Khóc Gióp 2:11-13 “Hãy vui với người vui, khóc với người khóc” (Rô-ma 12:15). Câu hỏi suy ngẫm: Ba người bạn của ông Gióp đến thăm ông với mục đích gì? Những hành động đầu tiên họ làm khi gặp ông Gióp là gì? Bạn bày …

Read More »