Tag Archives: Khủng Bố Tinh Thần

Khủng Bố Tinh Thần

Khủng Bố Tinh Thần Nê-hê-mi 4:1-3 “Khi San-ba-lát hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại, thì lấy làm giận dữ, và nhạo báng người Giu-đa” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Hai ông San-ba-lát và Tô-bi-gia có thái độ gì khi biết tin người Giu-đa đang xây lại …

Read More »