Tag Archives: Khuyên Bảo Và Gây Dựng Nhau– I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

Khuyên Bảo Và Gây Dựng Nhau– I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11

Khuyên Bảo Và Gây Dựng Nhau I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 “Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau, như anh em vẫn thường làm” (câu 11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa nên sống thế nào khi biết ngày Chúa trở lại …

Read More »