Tag Archives: Kinh Thánh Cựu Ước mp3

Nghe Đọc Sách Xuất Ê Díp Tô Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Xuất Ê Díp Tô Ký – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở …

Read More »

Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký – Kinh Thánh Cựu Ước

Nghe Đọc Sách Lê Vi Ký – Kinh Thánh Cựu Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì …

Read More »