Tag Archives: LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA

LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA

  LÀ CON CỦA THIÊN CHÚA songdaoonline.com Anh em không phải là nô lệ nữa, bèn là con, và nếu là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Galati 4:7 Bạn là con của Thiên Chúa, được đưa vào gia đình của Ngài bằng …

Read More »