Tag Archives: Làm Chứng Cho Đồng Hương

Làm Chứng Cho Đồng Hương

  Làm Chứng Cho Đồng Hương Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-23 “Vì anh sẽ làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người, về những việc anh đã thấy và nghe” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô gửi thông điệp gì qua lời chứng cho người đồng hương? Thái …

Read More »