Tag Archives: Làm Mới Tâm Linh

Làm Mới Tâm Linh

Làm Mới Tâm Linh Thi-thiên 51:1-10 “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít đang trong tình trạng nào? Ông cầu xin Chúa điều …

Read More »