Tag Archives: Làm Trọn Luật Pháp

Làm Trọn Luật Pháp

II Các Vua 23:21-30 “Trước Giô-si-a, chẳng có một vua nào hết lòng, hết ý, hết sức mình,mà tríu mến Đức Giê-hô-va, làm theo trọn vẹn luật pháp của Môi-se; và sau người cũng chẳng có thấy ai giống như người nữa” (câu 25). Câu hỏi suy ngẫm: Khi trở …

Read More »