Tag Archives: Lập Giao Ước Với Chúa

Lập Giao Ước Với Chúa

II Các Vua 23:1-3 “Vua đứng trên tòa, lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý gìn giữ những điều răn, chứng cớ, và luật lệ của Ngài, và làm hoàn thành lời giao ước đã chép trong sách này. Cả dân …

Read More »