Tag Archives: Liệng Bánh Nơi Mặt Nước

Liệng Bánh Nơi Mặt Nước

Truyền-đạo 11:1-2 “Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày ngươi sẽ tìm nó lại” (câu 1). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sa-lô-môn đưa ra lời khuyên nào về việc đầu tư những điều mình sở hữu? Bạn đang sở hữu điều gì và bạn đã đầu …

Read More »