Tag Archives: LINH HỒN CON NGƯỜI ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?

LINH HỒN CON NGƯỜI ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT?

LINH HỒN CON NGƯỜI ĐI ĐÂU SAU KHI CHẾT? Khảo Luận: Trần Đình Tâm   “Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình” (Thi Thiên 146:4) “Và bụi tro trở về đất như nguyên thủy, còn thần linh trở về với Đức Chúa Trời là Đấng …

Read More »