Tag Archives: Lời Cầu Nguyện Hài Lòng Chúa

Lời Cầu Nguyện Hài Lòng Chúa

Ê-sai 64:1-12 “Lạy Đức Giê-hô-va, đã đến nỗi này, Ngài còn nín nhịn được sao? Có lẽ nào Ngài cứ làm thinh, khiến chúng tôi chịu khổ không ngần?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Ê-sai tiếp tục cầu xin gì với Đức Chúa Trời? Cách cầu nguyện …

Read More »