Tag Archives: Lời Cầu Nguyện trong Lúc Chịu Bức Hại

Lời Cầu Nguyện trong Lúc Chịu Bức Hại

Công-vụ Các Sứ-đồ 4:23-31 “Này, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ” (câu 29). Câu hỏi suy ngẫm: Hai Sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng làm gì khi được thả khỏi tù? Việc gì xảy …

Read More »