Tag Archives: Lời Cầu Xin Cuối Năm

Lời Cầu Xin Cuối Năm

Thi-thiên 90:9-12 “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã cầu xin Chúa dạy “biết đếm các ngày,” điều này có nghĩa gì? Tại sao cần phải biết đếm …

Read More »