Tag Archives: Lời Chúa Cho Gia Đình

Lời Chúa Cho Gia Đình

  Lời Chúa Cho Gia Đình Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Trước khi dạy dỗ con cái, cha mẹ cần trang bị …

Read More »