Tag Archives: Lời Hứa Kinh Thánh

Lời Hứa Kinh Thánh

Quyển sách thứ hai “LỜI HỨA KINH THÁNH” Quyển sách nầy hoàn toàn sao chép ra từ Kinh Thánh. Đời sống của mỗi chúng ta đều đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê xu là Đấng cất tội lỗi thế gian và ban cho chúng ta sự sống đời đời …

Read More »