Tag Archives: Lời Kêu Gọi Ăn Năn–Gióp 11:13-20

Lời Kêu Gọi Ăn Năn–Gióp 11:13-20

Lời Kêu Gọi Ăn Năn Gióp 11:13-20 “Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thịnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:9). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Sô-pha kêu gọi ông Gióp làm điều gì? Tại sao …

Read More »