Tag Archives: Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa

Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa

  Lớn Lên Nhờ Ham Thích Lời Chúa I Phi-e-rơ 2:1-3 “…hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn” (câu 2). Câu hỏi suy ngẫm: Một người tin Chúa phải từ …

Read More »