Tag Archives: Lòng Thương Xót của Cha trên Trời

Lòng Thương Xót của Cha trên Trời

Ê-sai 63:1-19 “Hễ khi dân Ngài bị khốn khổ, chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ rồi. Chính Ngài đã lấy lòng yêu đương thương xót mà chuộc họ. Ngài đã ẵm bồng, và mang họ trong các ngày thuở xưa” (câu 9). …

Read More »