Tag Archives: Lữa Thiêng Cháy Lên

Medley (Walking in the light of God, Awesome God, Lữa Thiêng Cháy Lên)

Medley (Walking in the light of God, Awesome God, Lữa Thiêng Cháy Lên) HỘI THÁNH TIN LÀNH BÁP TÍT VIỆT NAM JERSEY CITY Vietnamese Gospel Baptist Chruch Jersey City Mục Sư Quản Nhiệm/Pastor: Trần Văn Trọng Điện thoại: (201) 450-5782 Email: trongtran47@gmail.com Địa chỉ nhà thờ: 191 VAN NOSTRAND AVE …

Read More »