Tag Archives: Mối Nguy Hiểm của Sự Giả Hình

Mối Nguy Hiểm của Sự Giả Hình

Công-vụ Các Sứ-đồ 5:1-11 “Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào, ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời” (câu 4b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông bà A-na-nia và Sa-phi-ra đã nói dối Đức Chúa Trời như thế nào và hậu quả …

Read More »