Tag Archives: Mối Nguy Hiểm Đang Chờ Đợi!

Mối Nguy Hiểm Đang Chờ Đợi!

Công-vụ các Sứ-đồ 6:8-15 “Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” (Ma-thi-ơ 5:10). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ê-tiên bị chống đối và họ đã hành xử với ông như thế nào? Có mối nguy …

Read More »