Tag Archives: Mọi Sự Đều Thịnh Vượng

Mọi Sự Đều Thịnh Vượng

  Mọi Sự Đều Thịnh Vượng Thi-thiên 1:1-6 “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo; mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Ngày Mùng Một Tết, con cái Chúa …

Read More »