Tag Archives: Mối Tình Tuyệt Đẹp Trong Chúa

Mối Tình Tuyệt Đẹp Trong Chúa

Quyển sách đầu tiên “MỐI TÌNH TUYỆT ĐẸP TRONG CHÚA”, Cuốn sách nầy minh họa cho mối tình tuyệt đẹp của Hùng và Loan. Hùng đang để hết tâm trí mình yêu Loan, thì Loan lại vượt biên tạo nên một khoảng cách không gian trở ngại cho Hùng. Giờ …

Read More »