Tag Archives: Mối Tình Tuyệt Đẹp Trong Chúa

Mối Tình Tuyệt Đẹp Trong Chúa

“MỐI TÌNH TUYỆT ĐẸP TRONG CHÚA”, ( Quyển sách đầu tiên ) Cuốn sách nầy minh họa cho mối tình tuyệt đẹp của Hùng và Loan. Hùng đang để hết tâm trí mình yêu Loan, thì Loan lại vượt biên tạo nên một khoảng cách không gian trở ngại cho …

Read More »