Tag Archives: Một Niềm Tin và Một Sự Ban Cho

Một Niềm Tin và Một Sự Ban Cho

Công-vụ Các Sứ-đồ 8:14-17 “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-tem chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa” (I Cô-rinh-tô 12:13). Câu …

Read More »