Tag Archives: Mục Đích Của Kinh Thánh

Mục Đích Của Kinh Thánh

Mục Đích Của Kinh Thánh huongdiministries Mục đích chính của Kinh Thánh là dạy chúng ta về Luật Trời, cảnh giác chúng ta tránh các tà thuyết, dạy chúng ta biết cách làm thể nào để được cứu rỗi, giúp chúng ta đương đầu với những nan đề trong cuộc …

Read More »