Tag Archives: NẮM BỘT CUỐI CÙNG

NẮM BỘT CUỐI CÙNG

NẮM BỘT CUỐI CÙNG huongdiministries    NẮM BỘT CUỐI CÙNG (1Các vua 17) Kể từ cái ngày vua Giê-rô-bô-am dựng hai con bò vàng lên cho dân sự thờ lạy, hơn tám mươi năm qua trải qua tám đế chế chưa khi nào Y-sơ-ra-ên được bình yên. Giao tranh liên …

Read More »