Tag Archives: Năm Mới Sống Theo Lời Chúa

Năm Mới Sống Theo Lời Chúa

Ngày 11/2/2016 Bài Học Tha Thứ từ Ông Giô-sép Sáng-thế Ký 50:15-21 “Giô-sép đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống …

Read More »