Tag Archives: Nền Tảng Của Hy Vọng

Nền Tảng Của Hy Vọng

  Nền Tảng Của Hy Vọng I Phi-e-rơ 1:3-9 “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương” (I Cô-rinh tô 13:13 BTT). “Nên bây giờ còn có ba điều này: Đức tin, hy vọng, tình yêu thương” (I Cô-rinh-tô 13:13 BTTHĐ). Câu …

Read More »