Tag Archives: NẾU TÔI PHẢI CHẾT

NẾU TÔI PHẢI CHẾT

NẾU TÔI PHẢI CHẾT Songdaoonline.com Mục sư Hồ Xuân Phước Thời điểm vinh quang của Ðức Quốc Xã, Adolf Hitler ngạo mạn tuyên bố, “Cho đến giờ phút nầy, Ðức Chúa Trời đã đặt dấu ấn tán thành trên cuộc chiến của chúng ta. Năm 1941 nầy sẽ hoàn tất …

Read More »