Tag Archives: Nghe Đọc Sách 2 Tê Sa Lô Ni Ca – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách 2 Tê Sa Lô Ni Ca – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách 2 Tê Sa Lô Ni Ca – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép …

Read More »