Tag Archives: Nghe Đọc Sách Phi-Lê-Môn

Nghe Đọc Sách Phi-Lê-Môn – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe Đọc Sách Phi-Lê-Môn – Kinh Thánh Tân Ước Kinh Thánh Bản dịch mới Người đọc: Ms Trần Văn Trọng Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy …

Read More »