Tag Archives: Nghe sách Lu Ca – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe sách Lu Ca – Kinh Thánh Tân Ước

Nghe sách Lu Ca – Kinh Thánh Tân Ước Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới …

Read More »