Tag Archives: Ngủ Quên

Ngủ Quên

Ngủ Quên Công-vụ Các Sứ-đồ 20:7-12 “Vậy nên, ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã” (I Cô-rinh-tô 10:12). Câu hỏi suy ngẫm: Con dân Chúa tại Trô-ách nhóm lại để dự Lễ Bẻ Bánh vào ngày nào trong tuần? Tại sao anh Ơ-tích bị té xuống từ tầng lầu …

Read More »