Tag Archives: Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu

Người Cha Gương Mẫu Ngày 27/11/2016 Văn Phẩm Nguồn SốngGióp 1:1-5 “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dù khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp là người cha như thế nào? Ông đã …

Read More »