Tag Archives: Người Gieo Người Gặt

Người Gieo Người Gặt

Giăng 4:27-42 “Vì đây người ta có thể nói rằng: Người này thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải” (câu 37). Câu hỏi suy ngẫm: Khi môn đệ mua thức ăn trở về, hai điều nào đã khiến họ vô cùng ngạc nhiên? Chúa Giê-xu muốn dạy dỗ …

Read More »