Tag Archives: Người Khôn và Người Dại

Người Khôn và Người Dại

II Các Vua 22:13-20 “Vậy, người nào nghe và làm theo Lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá” (Ma-thi-ơ 7:24, 25). …

Read More »