Tag Archives: Nguyên Tắc Ủy Thác — II Ti-mô-thê 2:1-2

Nguyên Tắc Ủy Thác — II Ti-mô-thê 2:1-2

Nguyên Tắc Ủy Thác II Ti-mô-thê 2:1-2 “Những điều con đã nghe nơi ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người trung thành, cũng có tài dạy dỗ người khác” (câu 2 BTT). “Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng …

Read More »