Tag Archives: Nhận Biết Điều Ưu Tiên

Nhận Biết Điều Ưu Tiên

Nhận Biết Điều Ưu Tiên Nê-hê-mi 6:1-4 “Tôi cứ làm một điều: Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Phi-líp …

Read More »