Tag Archives: Nhánh Nho Vô Ích– Giăng 15:5-6

Nhánh Nho Vô Ích– Giăng 15:5-6

              Nhánh Nho Vô Ích Giăng 15:5-6 Câu gốc: “Nếu ai chẳng cứ ở trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy” (câu 6). Câu hỏi suy ngẫm: Qua câu 5 và 6, …

Read More »