Tag Archives: Nhen Lại Ơn Chúa

Nhen Lại Ơn Chúa

Nhen Lại Ơn Chúa Ê-xơ-ra 9:8-15 “Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho, mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta” (II Ti-mô-thê 1:6). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-xơ-ra đã nhắc lại những ơn nào của Chúa đã …

Read More »