Tag Archives: Nhịp Nhàng trong Công Việc

Nhịp Nhàng trong Công Việc

Nhịp Nhàng trong Công Việc Nê-hê-mi 3:16-32 “Kế chúng, Bên-gia-min và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng, A-xa-ria, con trai của Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia, tu bổ phía bên nhà mình” (câu 23). Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao mỗi dòng tộc lại phụ trách công việc …

Read More »