Tag Archives: Nhu Cầu Được Nghe Tin Mừng

Nhu Cầu Được Nghe Tin Mừng

Giăng 4:27-34 “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (câu 34). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu quan tâm điều gì về người phụ nữ? Khác với các môn đệ như …

Read More »