Tag Archives: NHỮNG GỢI Ý VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

NHỮNG GỢI Ý VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

NHỮNG GỢI Ý VỀ SỰ CẦU NGUYỆN copy by huongdiministries “Thưa anh chị em, dù chúng ta thích hay không thích, nhớ hay không nhớ, thì cầu nguyện là qui luật của vương quốc… Đây là một qui luật không bao giờ thay đổi cho bất cứ trường hợp của ai.”  CH …

Read More »