Tag Archives: Những người không được nghe về Chúa Jesus có được cứu?

Những người không được nghe về Chúa Jesus có được cứu?

Những người không được nghe về Chúa Jesus có được cứu? Trần Đình Tâm   Nhiều người nêu lên những thắc mắc như sau: 1. Những người sống trong khoảng thời gian trước khi Chúa Jesus hoàn thành sự chuộc tội cho nhân loại trên thập tự giá, những người …

Read More »