Tag Archives: Niềm Vui Bất Tận

Niềm Vui Bất Tận

Thi-thiên126:1-3 “Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn; nhân đó chúng tôi vui mừng” (câu 3). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy hoàn cảnh nào của người Ít-ra-ên? Lý do nào khiến họ vui mừng? Bạn học được điều gì qua bài …

Read More »